Aerozol Motul E2 Moto Wash 1L

Aerozol Motul E2 Moto Wash 1L
1/1

Najpierw proszę wybrać wariant.

Na stanie - Możesz mieć w domu we wtorek 26.11.2019
E-shop Dobrá Praha Říčany Praha Vrbovka
54,60 Zł
45,10 Zł bez VAT
- +
Opis

MOTUL Moto Wash to biologicznie niezawodny preparat do czyszczenia i odtłuszczania całego motocykla, włącznie plastikikowych i metalowych części, lakieru i gumy. Kompletnie wyczyści największe zabrudzenia i nanosy bez pozostawienia śladów. Pozostawia antykorozyjny film do ochrony lakieru i części metalowych. Spłukać powierzchnie i potem natryskać cały pojazd. Zaczekać 2 minuty i zetrzeć gąbką. Kompletnie zpłukać wodą i zaczekać dopóki preparat nie zaschnie. Nie stosować Moto Wash na słońcu i na gorących powierzchniach.

Biodegradowalny do 23 dni w 99%, wg. metody OECD 302B.

Opakowanie: 1l

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Uwaga:
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H301 + H311 Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H302 + H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


O marce MOTUL

Amerykański producent specjalizujący się w produkcji wysokiej jakości olejów i smarów nie tylko do motocykli.

 


Pozostałe produkty marki MOTUL

Alternatywy
Możemy jeszcze doradzić? Zapytaj nas.
* w ten sposób wskazane pola są wymagane
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz wyrażasz zgodę. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Znalazłeś lepszą cenę?
* w ten sposób wskazane pola są wymagane Jak to zrobić
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz wyrażasz zgodę. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Motozem.pl
Ta strona wykorzystuje do świadczenia usług, personalizacji reklam i analizowania ruchu plików cookie. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to. W porządku