Ochrona danych osobowych

1. Spółka Anila s.r.o., z siedzibą Hlavní 12, 739 34 Šenov, REGON 277 74 368 , zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sekcja C, pozycja 29356 (zwana dalej "sprzedawcą" lub "administratorem") przetwarza w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych i uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) (zwane dalej "rozporządzeniem"), w szczególności następujące dane osobowe:

2. Powyższe dane osobowe muszą zostać przetworzone w celu realizacji zamówień i innego wykonania umowy, jeśli zostanie zawarta umowa kupna między wami a sprzedawcą. Takie przetwarzanie danych osobowych umożliwia art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenie - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zamówienia.

Sprzedawca przetwarza te dane również w celu rejestrowania umowy i wszelkich przyszłych wniosków oraz obrony praw i obowiązków stron. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych służy do powyższego celu przez okres 10 lat od momentu wykonania ostatniej części świadczenia zgodnie z umową, chyba że prawo stanowi inaczej dla utrzymania dokumentacji umownej przez dłuższy czas. Przetwarzanie takie jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1 c) i f) Rozporządzenie - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego i do celów upoważnionych interesów sprzedawcy.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Anila s.r.o., administratora danych osobowych. Dane osobowe tego administratora przetwarzane są również przez :

a) techniczne zarządzanie eshopem zapewniane przez RELIGIS s.r.o. z siedzibą Spojů 835/2, Ostrava – Poruba

b) usługodawca służby Heureka, obsługiwanej przez firmę Heureka Shopping s.r.o., z siedzibą Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín

Dane osobowe nie będą przekazywane krajom trzecim poza UE.

4. Administrator nie ma osoby zwanej delegatem. Można skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail gdpr@motozem.cz

5. Administrator danych osobowych, jako usługodawca strony www.motozem.pl, współpracuje z portalem zakupowym Heureka.cz.

6. Administrator danych osobowych, jako usługodawca strony internetowej www.motozem.pl, wykorzystuje na tej stronie pliki cookies, które są wykorzystywane do celów:

Zbieranie plików cookies w powyższym celu może być traktowane jako przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie takie jest możliwe na podstawie uzasadnionego powodu - uzasadnionego interesu administratora i umożliwia go art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia.

Z witryny można również korzystać w trybie, który nie pozwala na zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika witryny - ten tryb można ustawić w ustawieniach przeglądarki. Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania witryny będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do działania witryny.

Pliki cookies gromadzone w celu pomiaru ruchu w witrynie i generowania statystyk odwiedzin oraz zachowania użytkowników są rozpatrywane w masowej i anonimowej formie, która nie pozwala na indywidualną identyfikację.

Zebrane pliki cookies są przetwarzane przez innych usługodawców:

7. Zwracamy uwagę, że z mocy Rozporządzenia jesteście uprawnieni do:

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt pisemny na adres gdpr@motozem.cz. Przetwarzanie wniosku zostanie dokonane bez zbędnej zwłoki.

Cookies

MotoZem i partnerzy potrzebują Twojej porozumienie wykorzystania poszczególnych danych, aby między innymi mogły wyświetlać Ci informacje związane z Twoimi zainteresowaniami. Wyrażasz zgodę, klikając pole „OK”.

Ustawienia OK

Możesz odmówić zgody tutaj.

Ustawienia plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookie według kategorii, zgodnie z własnymi preferencjami.

MotoZem i partnerzy potrzebują Twojej porozumienie wykorzystania poszczególnych danych, aby między innymi mogły wyświetlać Ci informacje związane z Twoimi zainteresowaniami.