Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

1. Spółka Anila s.r.o., z siedzibą Hlavní 12, 739 34 Šenov, REGON 277 74 368 , zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sekcja C, pozycja 29356 (zwana dalej "sprzedawcą" lub "administratorem") przetwarza w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych i uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) (zwane dalej "rozporządzeniem"), w szczególności następujące dane osobowe:

 • imię,
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres

2. Powyższe dane osobowe muszą zostać przetworzone w celu realizacji zamówień i innego wykonania umowy, jeśli zostanie zawarta umowa kupna między wami a sprzedawcą. Takie przetwarzanie danych osobowych umożliwia art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenie - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zamówienia.

Sprzedawca przetwarza te dane również w celu rejestrowania umowy i wszelkich przyszłych wniosków oraz obrony praw i obowiązków stron. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych służy do powyższego celu przez okres 10 lat od momentu wykonania ostatniej części świadczenia zgodnie z umową, chyba że prawo stanowi inaczej dla utrzymania dokumentacji umownej przez dłuższy czas. Przetwarzanie takie jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1 c) i f) Rozporządzenie - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego i do celów upoważnionych interesów sprzedawcy.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Anila s.r.o., administratora danych osobowych. Dane osobowe tego administratora przetwarzane są również przez :

a) techniczne zarządzanie eshopem zapewniane przez RELIGIS s.r.o. z siedzibą Spojů 835/2, Ostrava – Poruba

b) usługodawca służby Heureka, obsługiwanej przez firmę Heureka Shopping s.r.o., z siedzibą Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín

Dane osobowe nie będą przekazywane krajom trzecim poza UE.

4. Administrator nie ma osoby zwanej delegatem. Można skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail gdpr@motozem.cz

5. Administrator danych osobowych, jako usługodawca strony www.motozem.pl, współpracuje z portalem zakupowym Heureka.cz.

 • Zadowolenie z zakupu dokonujemy za pośrednictwem kwestionariuszy e-mailowych w ramach naszego programu "Zweryfikowane przez klientów", w którym uczestniczy nasz sklep internetowy. Wysyłamy je za każdym razem, gdy dokonacie zakupu, jeśli w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Zb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, nie zrezygnujecie z ich wysyłania.
 • Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania kwestionariuszy w ramach programu "Zweryfikowane przez klientów" odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w określeniu Państwa zadowolenia z zakupu u nas.
 • Do wysyłania kwestionariuszy, oceny opinii i analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z usługodawcy strony Heureka.cz; możemy mu w tym celu przesyłać informacje o zakupionych towarach i wasz adres e-mail. Wasze dane osobowe, podczas wysyłania takich wiadomości e-mail, nie są przekazywane osobom trzecim do jej własnych celów.
 • Przeciw wysyłaniu ankiet e-mail w ramach programu "Zweryfikowane przez klientów" możecie w każdej chwili sprzeciwić się, odrzucając następne ankiety za pośrednictwem linku w e-mailu z kwestionariuszem. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu na adres gdpr@motozem.pl, nie będziemy przesyłać dalej kwestionariuszy.

6. Administrator danych osobowych, jako usługodawca strony internetowej www.motozem.pl, wykorzystuje na tej stronie pliki cookies, które są wykorzystywane do celów:

 • Pomiaru ruchu na stronie internetowej oraz tworzenia statystyk dotyczących ruchu i zachowań odwiedzających na stronie internetowej.
 • Podstawowej funkcjonalności strony internetowej.
 • Ulepszenia kierowania reklamy.
 • Wstępnego wypełniania online formularzy.
 • Przechowywanie wybranej zawartości "Koszyka".
 • Przechowywanie rozpoczętego zamówienia.

Zbieranie plików cookies w powyższym celu może być traktowane jako przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie takie jest możliwe na podstawie uzasadnionego powodu - uzasadnionego interesu administratora i umożliwia go art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia.

Z witryny można również korzystać w trybie, który nie pozwala na zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika witryny - ten tryb można ustawić w ustawieniach przeglądarki. Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania witryny będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do działania witryny.

Pliki cookies gromadzone w celu pomiaru ruchu w witrynie i generowania statystyk odwiedzin oraz zachowania użytkowników są rozpatrywane w masowej i anonimowej formie, która nie pozwala na indywidualną identyfikację.

Zebrane pliki cookies są przetwarzane przez innych usługodawców:

 • Usługodawca służby Google Analytics, prowadzonej spółką Google Inc., z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Usługodawcą służby Facebook Ads, prowadzonej spółką Facebook Inc., z siedzibą 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
 • Usługodawcą służby Google AdWords, prowadzonej spółką Google Inc., z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Usługodawca służby Sklik, prowadzonej spółką Seznam a.s., z siedzibą Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR;

7. Zwracamy uwagę, że z mocy Rozporządzenia jesteście uprawnieni do:

 • anulowania wysyłania wiadomości biznesowych w dowolnym momencie,
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu na podstawie uzasadnionego interesu administratora,
 • zażądania od nas informacji, jakie wasze dane osobowe przetwarzamy,
 • zażądania dostępu do tych danych i ich aktualizacji lub naprawy,
 • wymagania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wymagania od nas usunięcia danych osobowych, chyba że jest to niezgodne z obowiązującym prawem lub uzasadnionymi interesami administratora danych,
 • przenośności danych, jeśli chodzi o automatyczne przetwarzanie na podstawie zgody lub wykonania umowy,
 • zażądać kopii przetwarzanych danych osobowych,
 • skutecznej ochrony sądowej, jeżeli uważacie, że wasze prawa wynikające z rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania waszych danych osobowych z naruszeniem niniejszego rozporządzenia,
 • złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://www.giodo.gov.pl)

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt pisemny na adres gdpr@motozem.cz. Przetwarzanie wniosku zostanie dokonane bez zbędnej zwłoki.

Motozem.pl
Ta strona wykorzystuje do świadczenia usług, personalizacji reklam i analizowania ruchu plików cookie. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to. W porządku