> Akcesoria motocyklowe>Oleje, płyny, spraye>Środki czyszczące>Środek do polerowania Motul E6 Chrome Alu Polish

Środek do polerowania Motul E6 Chrome Alu Polish

Proszę wybrać pierwszą opcję.

Dostępny Dostępny
Możesz mieć w domu czwartek 24.1.2019
23,70 Zł
19,60 Zł netto
ilość
Doradzimy wam
+48 22 163 42 14

O produkcie: Środek do polerowania Motul E6 Chrome Alu Polish

Zalety:

Lekko rozcierany krem, który doskonale czyści, odnawia i poleruje wszystkie chromowe i aluminiowe części motocykli i samochodów. Szczególnie nadaje się dla wszystkich, co posiadają lub renowują stare weterany.

Opakowanie: 100ml


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
EUH208 Zawiera 1,2-BENZISOT HIAZOL-3(2H)-ONE. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH208 Zawiera METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,METHYLISOTHIAZOLINONE. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Warunki bezpieczeństwa:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uwaga:
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Wciąż możemy pomóc? Zapytaj nas.
* Email Imię Telefon
* Proszę wpisać numer trzy
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz, zgadzasz się. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kategorie produktów: Środek do polerowania Motul E6 Chrome Alu Polish

Akcesoria motocyklowe Oleje, płyny, spraye Środki czyszczące