> Akcesoria motocyklowe>Oleje, płyny, spraye>Spraye>Spray na filtr powietrza Motul A2 Air Filter 400 ml

Spray na filtr powietrza Motul A2 Air Filter 400 ml

Proszę wybrać pierwszą opcję.

Dostępny Dostępny
Możesz mieć w domu piątek 28.12.2018
38,70 Zł
32,00 Zł netto
ilość
Doradzimy wam
+48 22 163 42 14

O produkcie: Spray na filtr powietrza Motul A2 Air Filter 400 ml

- MOTUL Air Filter Oil Spray to olej specjalnie wyprodukowany do utrzymania piankowych filtrów powietrza motocykli terenowych i quadów
- zwiększa efektywność filtru powietrza dla wytworzenia lepszej mieszanki powietrza i paliwa
- efektywnie zatrzymuje proch, błoto, piasek dla większej żywotności silnika
- zapobiega wniknięciu wody do filtra


Pojemność: 400ml


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Warunki bezpieczeństwa:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P264 Dokładnie umyć rece po użyciu.
P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpadu przeznaczonego do tego celu.

Uwaga:
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Alternatywy

Wciąż możemy pomóc? Zapytaj nas.
* Email Imię Telefon
* Proszę wpisać numer pięć
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz, zgadzasz się. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kategorie produktów: Spray na filtr powietrza Motul A2 Air Filter 400 ml

Akcesoria motocyklowe Oleje, płyny, spraye Spraye