> Co na wycieczkę>Spray do naprawy opon 300 ml Motul P3

Spray do naprawy opon 300 ml Motul P3

Proszę wybrać pierwszą opcję.

Dostępny Dostępny
Możesz mieć w domu piątek 28.12.2018
38,70 Zł
32,00 Zł netto
ilość
Doradzimy wam
+48 22 163 42 14

O produkcie: Spray do naprawy opon 300 ml Motul P3

- Spray do naprawy opony 
- aerozolowy preparat do naprawy i nadmuchania uszkodzonej opony
- Zalety: przeznaczony do opon dętkowych i bezdętkowych
- umożliwia przejechanie kilszt. km bez definytywnej naprawy
- użyty LATEX nie obniża wartość użytkową opony
- przeznaczony do opon do 16'
- ciśnienie w ppojemnośćniku jest dostarczające do nadmuchania wszystkich typów opon motocyklowych i samochodowych

Opakowanie: 300ml

  

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Warunki bezpieczeństwa:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpadu przeznaczonego do tego celu.

Uwaga:
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

 

Alternatywy

Dostępny 21,80 Zł
Zestaw naprawczy do opon
Promocja TOP
-8,40 Zł
Dostępny 108,30 Zł
99,90 Zł
Wciąż możemy pomóc? Zapytaj nas.
* Email Imię Telefon
* Proszę wpisać numer sześć
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz, zgadzasz się. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych