> Akcesoria motocyklowe>Oleje, płyny, spraye>Płyny>Płyn hamulcowy Motul Dot 3 i 4 0.5L

Płyn hamulcowy Motul Dot 3 i 4 0.5L

Proszę wybrać pierwszą opcję.

Dostępny Dostępny
Możesz mieć w domu czwartek 24.1.2019
30,50 Zł
25,20 Zł netto
ilość
Doradzimy wam
+48 22 163 42 14

O produkcie: Płyn hamulcowy Motul Dot 3 i 4 0.5L

W pełni syntetyczny płyn hamulcowy, pełniący normę DOT dla systemów hydraulicznych hamulców i sprzęgieł samochodów i motocykli, odpowiadającym zaleceniu producenta DOT 4.

Zalety:
Punkt wrzenia na górnej granicy zakresu, który żąda norma DOT 4, tj. 245°C, co umożliwia łatwe i trwałe działanie hamulców i w trudnych warunkach. Dany płyn jest neutralny wobec złączom i uszczelkom w systemie hamulcowym i ma uczynek antykorozyjny. Jest mieszalny z produktami deklarującymi normę DOT 3 a 5.1, jeśli nie zawierają składniki silikonowe.

Specyfikacja: SAE J 1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 4.


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
H319 Działa drażniąco na oczy.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Warunki bezpieczeństwa:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P264 Dokładnie umyć … po użyciu.
P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpadu przeznaczonego do tego celu.

Uwaga:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.


Wciąż możemy pomóc? Zapytaj nas.
* Email Imię Telefon
* Proszę wpisać numer siedem
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz, zgadzasz się. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kategorie produktów: Płyn hamulcowy Motul Dot 3 i 4 0.5L

Akcesoria motocyklowe Oleje, płyny, spraye Płyny