> Akcesoria motocyklowe>Oleje, płyny, spraye>Oleje>Olej do widelca Motul Fork Oil 5W 1L

Olej do widelca Motul Fork Oil 5W 1L

Proszę wybrać pierwszą opcję.

Dostępny Dostępny
Możesz mieć w domu w poniedziałek 28.1.2019
66,30 Zł
54,80 Zł netto
ilość
Doradzimy wam
+48 22 163 42 14

O produkcie: Olej do widelca Motul Fork Oil 5W 1L

Płyn hydrauliczny do teleskopowych standardowych i odwróconych widelców.

Opakowanie: 1l

 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Warunki bezpieczeństwa:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P301 + P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpadu przeznaczonego do tego celu.

Wciąż możemy pomóc? Zapytaj nas.
* Email Imię Telefon
* Proszę wpisać numer siedem
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz, zgadzasz się. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kategorie produktów: Olej do widelca Motul Fork Oil 5W 1L

Akcesoria motocyklowe Oleje, płyny, spraye Oleje