Motul Engine clean Moto 200 ml

Proszę wybrać pierwszą opcję.

Dostępny Dostępny
Możesz mieć w domu czwartek 24.1.2019
51,00 Zł
42,10 Zł netto
ilość
Doradzimy wam
+48 22 163 42 14

O produkcie: Motul Engine clean Moto 200 ml

Dodatek do czyszczenia oleju dla wszystkich motocykli 4 suwowych.

 

Zalety Motul Engine Clean:

Stosuje się przed wymianą oleju, neutralizuje agresywne produkty, które powstają podczas spalania i rozpuszczają osady w całym systemie olejowym. Wyczyszczony silnik po nalaniu nowego płynu zyskuje optymalne właściwości. Co więcej, prochodzi do obniżenia spalania oleju a tym i przedłużenia żywotności jego części.

Pojemność opakowanie: 200ml


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Warunki bezpieczeństwa:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P301 + P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpadu przeznaczonego do tego celu.

Wciąż możemy pomóc? Zapytaj nas.
* Email Imię Telefon
* Proszę wpisać numer pięć
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz, zgadzasz się. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kategorie produktów: Motul Engine clean Moto 200 ml

Akcesoria motocyklowe Oleje, płyny, spraye Spraye