Motul E4 Perfect seat

Proszę wybrać pierwszą opcję.

Dostępny Dostępny
Możesz mieć w domu czwartek 24.1.2019
38,20 Zł
31,60 Zł netto
ilość
Doradzimy wam
+48 22 163 42 14

O produkcie: Motul E4 Perfect seat

Preparat do czyszczenia i odnowienia wizerunku do wszystkich siodeł winylowych. Składniki antypoślizgowe i ochrona UV chronią przed wyblaknięciem

Pojemność: 250ml


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
EUH208 Zawiera METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpadu przeznaczonego do tego celu.

Warunki bezpieczeństwa:
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Wciąż możemy pomóc? Zapytaj nas.
* Email Imię Telefon
* Proszę wpisać numer jedna
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz, zgadzasz się. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kategorie produktów: Motul E4 Perfect seat

Akcesoria motocyklowe Oleje, płyny, spraye Środki czyszczące