Motul Air Filter Clean 5L

Motul Air Filter Clean 5L
1/1

Najpierw proszę wybrać wariant.

Na stanie - Możesz mieć w domu we wtorek 26.11.2019
E-shop Dobrá Praha Říčany Praha Vrbovka
150,50 Zł
124,40 Zł bez VAT
- +
Opis

Specjalnie wyprodukowany do czyszczenia wszystkich rodzajów piankowych filtrów powietrza. MOTUL Air Filter Clean efektywnie usuwa proch, błoto, piasek lub olej dla lepszego wytworzenia mieszanki paliwa. W porównaniu do benzyny dany produkt filtr nie zkręci i nie zostawi go twardym.

Zawiera petrolej, hydro treated heavy


Pojemność: 5l

 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Warunki bezpieczeństwa:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P301 + P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Uwaga:
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpadu przeznaczonego do tego celu.

 

O marce MOTUL

Amerykański producent specjalizujący się w produkcji wysokiej jakości olejów i smarów nie tylko do motocykli.

 


Pozostałe produkty marki MOTUL

Alternatywy
Możemy jeszcze doradzić? Zapytaj nas.
* w ten sposób wskazane pola są wymagane
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz wyrażasz zgodę. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Znalazłeś lepszą cenę?
* w ten sposób wskazane pola są wymagane Jak to zrobić
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz wyrażasz zgodę. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Motozem.pl
Ta strona wykorzystuje do świadczenia usług, personalizacji reklam i analizowania ruchu plików cookie. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to. W porządku