> Pomysł na prezent>Aerozol Motul E2 Moto Wash 1L

Aerozol Motul E2 Moto Wash 1L

Proszę wybrać pierwszą opcję.

Dostępny Dostępny
Możesz mieć w domu czwartek 24.1.2019
54,40 Zł
45,00 Zł netto
ilość
Doradzimy wam
+48 22 163 42 14

O produkcie: Aerozol Motul E2 Moto Wash 1L

MOTUL Moto Wash to biologicznie niezawodny preparat do czyszczenia i odtłuszczania całego motocykla, włącznie plastikikowych i metalowych części, lakieru i gumy. Kompletnie wyczyści największe zabrudzenia i nanosy bez pozostawienia śladów. Pozostawia antykorozyjny film do ochrony lakieru i części metalowych. Spłukać powierzchnie i potem natryskać cały pojazd. Zaczekać 2 minuty i zetrzeć gąbką. Kompletnie zpłukać wodą i zaczekać dopóki preparat nie zaschnie. Nie stosować Moto Wash na słońcu i na gorących powierzchniach.

Biodegradowalny do 23 dni w 99%, wg. metody OECD 302B.

Opakowanie: 1l

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Uwaga:
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H301 + H311 Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H302 + H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Wciąż możemy pomóc? Zapytaj nas.
* Email Imię Telefon
* Proszę wpisać numer osiem
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Aby móc Ci odpowiedzieć, musimy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszym systemie. Przesyłając ten formularz, zgadzasz się. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kategorie produktów: Aerozol Motul E2 Moto Wash 1L

Pomysł na prezent
Akcesoria motocyklowe Oleje, płyny, spraye Środki czyszczące